De afgelopen tijd werkte LEV onder meer aan:

 

De preventie- of participatieparadox Het lijkt erop dat activiteiten om burgers meer bij (on)veiligheid te betrekken er soms onbedoeld in resulteren dat zij zich juist onveiliger voelen. Onder welke omstandigheden doet dit zich voor en (hoe) valt dit te voorkomen? Met onder meer een omvangrijk onderzoek naar de effecten van communicatie rond de aanpak van woninginbraken, ten behoeve van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Veiligheidsbeleving in Sittard-Geleen De veiligheidsbeleving van inwoners van Sittard-Geleen lijkt wat lager te liggen dan in gemeenten van vergelijkbare omvang. Hoe is dat te verklaren en wat valt hieraan te doen? LEV deed onderzoek en ontwikkelde concrete aanbevelingen.

 

Veiligheidsbeleving in Delft. Op verzoek van de gemeente Delft deed LEV onderzoek naar de veiligheidsbeleving van inwoners van enkele Delftse buurten. En verzorgde een workshop met de meest betrokken professionals van verschillende organisaties om te kijken wat zou kunnen gebeuren om deze verder te verbeteren. 

 

Onderzoek veiligheidsbeleving gemeente Eindhoven. Hoe is het gesteld met de veiligheidsbeleving van de inwoners van Eindhoven? Zijn daarin opvallende concentraties van problematische (on)veiligheidsbeleving te onderkennen en wat zijn aanbevelingen voor actie? Uitgevoerd in opdracht van de gemeente Eindhoven, resulterend in concrete aanbevelingen.

 

Bruggen bouwen in Veenendaal. Als uitvloeisel van LEV's eerdere onderzoek naar de veiligheidsbeleving in Veenendaal ging LEV's Krist Schram in de gemeente nu op zoek naar mensen die actief 'bruggen bouwen' tussen de autochtone en de allochtone bevolkingsgroepen aldaar. Daarmee werd een eerste ontmoetingssessie georganiseerd.

 

Buurt Bestuurt Heinenoord. Op verzoek van de gemeente Binnenmaas deed LEV een korte evaluatie van het Buurt Bestuurt initiatief in één van de kernen in die gemeente: Heinenoord. LEV trof een zeer enthousiast Buurt Bestuurt-team, dat na een veelbelovende aanvangsjaar nu op een mogelijk breekpunt stond. Mede dankzij de serieuze dialoog die aan de hand van de evaluatie is gevoerd lijkt het dreigende breken nu succesvol overwonnen te zijn. 


Onaantastbaren. In samenwerking met Politieacademie en Bureau Bervoets zette LEV het vraagstuk van de Onaantastbaren op de kaart: de intimiderende jongens en jonge mannen voor wie de buurt vaak bang is, maar waaraan ook overheidsinstanties zich tot enkele jaren geleden hun vingers niet wensten te branden. Via een tweetal onderzoeken wierp LEV veel meer licht op deze groep én op de noodzaak om moreel bestuurlijk leiderschap te tonen om de aanpak van deze groep op een hoger plan te brengen.

 

 Nieuws

1 June 2018

 

Een sessie met (of presentatie voor) uw nieuwe raad?

 

Lees verder

5 April 2018

 

Effect van preventie-communicatie bij woninginbraken deels anders dan vaak beoogd.

 

Lees verder

1 December 2017

 

Op weg naar een nieuw veiligheidsprogramma? Een essay voor de gemeente Dordrecht.

Lees verder

3 November 2017

 

Hoe ga je om met veiligheidsbeleving in de wijk?

Lees verder

22 September 2017

 

Kunnen burgers grotere rol spelen bij aanpak van fietsdiefstal op een hot spot?

Lees verder

16 September 2017

 

EuroCrim2017: LEV-onderzoek internationaal gewaardeerd 

Lees verder