Nieuwe opmars van geweld?Na jaren van daling neemt de geweldscriminaliteit in een aantal Noord-Atlantische landen weer toe. In Nederland is zo'n toename in de landelijke cijfers nog niet zichtbaar. Maar kan het zijn dat op specifieke deelgebieden wel van een dergelijke trendbreuk sprake is? En dat dit een early warning vormt voor een bredere verandering van de veiligheid? LEV doet hiernaar een verkennend onderzoek, met subsidie van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Het onderzoek wordt voor het einde van het jaar opgeleverd.

Meer informatie: Marnix Eysink Smeets, 06 - 53 63 68 65

Nieuws

1 April 2020

Mindmaps maatschappelijke doorwerking van de angst voor corona (versie 4.0)

Lees verder

18 March 2020

Verkenning van de doorwerking van de angst en onzekerheid over corona in de samenleving.

Lees verder

1 June 2019

Aanwijzingen voor een opleving van geweld? Exploratief onderzoek voor ministerie van Justitie & Veiligheid.

Lees verder

1 May 2019

IV-beleid in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Een onderzoek in opdracht van de Groene Hart Rekenkamer. 

Lees verder