LEV levert praktijkgericht onderzoek, advies op beleids- en bestuursniveau, instrumentontwikkeling en kennisoverdracht. Maar dat is wel wat abstract. Concreet kunt u denken aan:

 

 

Inspiratiesessies

 

Voor veel mensen is het werken aan veiligheidsbeleving nieuw. Dan is het slim om te zorgen dat diegenen die daarin een rol kunnen spelen (van gemeenteraad tot wijkwerker) vertrekken vanuit hetzelfde referentiekader. En dezelfde taal spreken. LEV verzorgt sessies voor stakeholders, die in de praktijk als informatief én inspirerend worden ervaren. En die concreet handelingsperspectief bieden om mee aan de slag te gaan.

 

Flash onderzoeken

 

Een concreet probleem (bijv. rond een hot spot) waar u snelvan wilt weten wat er aan de hand is én wat u kunt doen? Met LEV's flash-onderzoek heeft u binnen enkele weken een heldere probleemanalyse én hoofdlijnen voor de oplossing. Gepresenteerd in een toegankelijke, compacte powerpoint rapportage. In binnen een budget dat een fractie bedraagt van traditionele onderzoeken. Het geheim? Een pragmatische mixed-methods aanpak, uitgevoerd door een goed op elkaar ingespeeld team van doorgewinterde onderzoekers uit verschillende disciplines.

 

Probleem-agendering

 

Een urgent probleem, dat door partijen die daarbij een rol kunnen spelen nog niet zo wordt ervaren? LEV verzorgt een aansprekende verkenning van het probleem, die dat probleem ook voor anderen invoelbaar maakt.

 

Beleidsadvies

 

Het veiligheidslandschap verandert, maar wat betekent dat voor ons beleid? LEV denkt mee, zonder u het stuur uit handen te nemen.

 

Evaluatie- (en ander verdiepend) onderzoek

 

Deed ons beleid of project wat we ervan verwachtten? Ook waar het gaat om de verbetering van de veiligheidsbeleving? Wat valt te leren van wat elders bijvoorbeeld al is ondernomen? Waar zitten nog mogelijkheden die we eerder niet onderkenden? LEV onderzoekt grondig, met stevige kennis van de laatste wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met een grondig inzicht van (de mogelijkheden in) de praktijk. 

 

 

 

 

 

Nieuws

1 June 2018

 

Een sessie met (of presentatie voor) uw nieuwe raad?

 

Lees verder

5 April 2018

 

Effect van preventie-communicatie bij woninginbraken deels anders dan vaak beoogd.

 

Lees verder

1 December 2017

 

Op weg naar een nieuw veiligheidsprogramma? Een essay voor de gemeente Dordrecht.

Lees verder

3 November 2017

 

Hoe ga je om met veiligheidsbeleving in de wijk?

Lees verder

22 September 2017

 

Kunnen burgers grotere rol spelen bij aanpak van fietsdiefstal op een hot spot?

Lees verder

16 September 2017

 

EuroCrim2017: LEV-onderzoek internationaal gewaardeerd 

Lees verder