Veiligheid door de ogen van de burger

De criminaliteit-zoals-we-die-kenden is de afgelopen 20 jaar fors verminderd. Maar gelooft de burger dat ook? En voelt hij of zij zich veiliger?

 

De publieke zorgen over immigratie en terrorisme zijn inmiddels groter dan die rond criminaliteit.  Dat blijft niet zonder gevolgen. In stemgedrag, verhoudingen tussen bevolkingsgroepen, openbare orde, economie.

 

Werken aan veiligheid vraagt daarom méér dan aandacht voor strafbare feiten alleen. Oog voor de beleving van veiligheid bij het publiek is minstens zo belangrijk. Dat vraag kennis van hoe die beleving tot stand komt. En hoe deze kan worden beïnvloed.

 

Dat is het domein van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties (LEV). Een netwerk van gepassioneerde specialisten, die zich graag laten uitdagen door complexe vraagstukken op dat gebied. Met onderzoek, advies, kennis- en instrumentontwikkeling. Maar die hun kennis ook graag delen, via presentaties, workshops, publicaties.


Verstand van veiligheidsbeleving

Nieuws

25 September 2016

 

Inspiratiesessie voor communicatiemedewerkers van de politie.

Lees verder

1 September 2016

 

Welke effecten heeft de communicatie rond de aanpak van woninginbraken?

Lees verder

30 June 2016

 

Hoe kijken inwoners van Sittard-Geleen naar hun veiligheid?

Lees verder

5 April 2016

 

Wie doet nog niet mee aan Burgernet? En liggen daar nog kansen?

Lees verder